مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران مدارس استان حوزه تهران حوزه تهران جعفریه (ع) - پاکدشت

.:: مدرسه علميه جعفریه (ع) - پاکدشت ::.

تاریخچه مدرسه
شرح مختصری از عملکرد مدرسه
مسئول مدرسه
معاونت آموزش
معاونت امور اداری و مالی
معاونت پژوهش
معاونت تهذیب و تبلیغ

اخبار مدرسه علمیه جعفریه (ع) - پاکدشت
آرشيو اخبار مدرسه

اساتيد
شهداء
نشریه
دروس
طرح اردوی تربیتی آموزشی شبی با حوزه


کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007