مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران مدارس استان حوزه تهران حوزه تهران فیلسوف الدوله

.:: مدرسه علميه فیلسوف الدوله ::.

تاریخچه مدرسه
زندگی نامه مرحوم آیت الله حق شناس (ره)
فعالیتهای فرهنگی

اخبار مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
آرشيو اخبار مدرسه

اساتيد
شهداء
دروس
نگارخانه
طرح اردوی تربیتی آموزشی شبی با حوزه


کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007