مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
.:: معاونت آموزش حوزه علمیه نبی اکرم(ص) ::.

شرح وظائف معاون آموزش حوزه سال تحصیلی 96-95
تذکر: مسئول تمامی امور  واحدهای زیر مجموعه،  معاون آموزش می باشد و درصورت کم کاری باید پاسخ گو باشد
و گزارش ماهیانه مصور بعهده خود معاون آموزش  می باشد

واحد امور اساتید:
1-    تشکیل جلسه ماهیانه اساتید و توجیه نیازها و ضرورت ها
2-    تجمع و بررسی پیشنهادات اساتید و انتقادات
3-    برنامه ریزی زمانی و موضوعی و تعیین استاد واحد درسی
4-    برنامه تقدیر از اساتید در پایان هرترم
5-    معرفی و تقدیر از استاد برتر و نمونه
6-    دقت در حضور و غیاب اساتید و نظم اساتید محترم
7-    تهیه حداقل 3 نوار صوتی در هر ترم از استاد جهت بایگانی حوزه
8-    تشویق اساتید محترمی که دارای تألیف می باشند و برنامه ویژه برای آنها
9-    شرکت دادن اساتید محترم در بعضی جلسات و دیدارها در سطح اردوی سیاحتی و زیارتی و ملاقات ها
10-    تشکیل پرونده اساتید و حفظ سوابق آنها
واحد انتظامات و امور بایگانی:
1-    توجیه طلاب در توجه به درس و جلسات مباحثه  و انتخاب هم مباحثه
2-    توجیه طلاب در رفت و آمدهای شبانه و اینکه درب مدرسه ساعت مشخص بسته خواهد شد
3-    توجیه طلاب تشکیل پرونده امور طلاب و بایگانی
4-    توجیه طلاب  در تعیین ساعت خواب و بیداری و بسته شدن درب مدرسه در ساعت تعین شده شبها
5-    توجیه طلاب در مورد عدم ایحاد  مزاحمت و حفظ آرامش عمومی
6-    توجیه طلاب در مورد مطالعه درسی شبانه
7-    توجیه طلاب در نحوه استفاده از کتابخانه
8-    اجرای امتحانات هفتگی(کتبی و شفاهی) و ماهیانه
9-    نظم در برنامه سایت آموزشی اعم از (تعریف کلاس، انتخاب واحد، تعریف آزمون وثبت نمرات طلاب) در سامانه مرکز مدیریت حوزه های علمیه
10-    بایگانی مدارک طلاب محترم اعم از(برگه های امتحانی و نمرات و تعهدات و ...)
واحد ارزشیابی در رساله نویسی:
1-    توجیه طلاب در اهمیت توجه به درس و سؤال از استاد در اصلاح اشکالات درسی
2-    توجیه طلاب در اهمیت مباحثه روزانه و یادداشت درسی
3-    توجیه طلاب در اهمیت خلاصه نمودن و یادداشت های درسی در پایان هفته(پنجشنبه ها)
4-    توجیه طلاب در اهمیت تجمیع مطالب درسی در پایان هرماه
5-    توجیه طلاب در اهمیت تجمیع خلاصه نویسی مطالب درسی در یک رساله در پایان هر ترم حداقل7صفحه
6-    توجیه طلاب در اهمیت شیوه نگارش در خلاصه نویسی رساله
7-    توجیه طلاب در اهمیت ارائه نمونه رساله نویسی از رساله های گذشته موجود در بایگانی حوزه
8-    امضاء رساله توسط استاد مربوطه
9-    کارت ورود به جلسه امتحانت نیسمال اول و دوم فقط بعد از بررسی جزوات و تحقیقات داده شود

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007