معرفی اساتید

شرح وظائف اساتیدمحترم  در سال تحصیلی 96-95
1-    هر کدام از معاونت های تعیین شده توسط مسئول محترم حوزه  در صورت تمایل  بعهده یکی از اساتید محترم می باشد.
2-    اساتید محترم باید در کلاس از بحث های متفرقه(اعم از سیاسی بطور کلی و تبلیغی و اخلاقی بیش از حد که از درس دادن عقب بمانند) جداً خودداری فرمایند.
تبصره: صحبت سیاسی خاص و حزبی ممنوع می باشد.
3-    در صورت درخواست مدرسه به ارائه سؤال امتحانی و تصحیح یا حضور در مدرسه (جهت امتحان شفاهی، برگزاری کارگاه و ...)هماهنگی های لازم را مبذول فرمایند
4-    حضور و غیاب توسط اساتید محترم انجام شده و در آخر هفته امضا نموده و به آموزش تحویل دهند.
5-    هفته ای یک مرتبه ابتدای کلاس بمدت 5 دقیقه بحث اخلاقی داشته باشند.
6-     فقط با هماهنگی مسئولین حوزه به طلاب مشاوره(تحصیلی، اخلاقی و خانوادگی) بدهند.
7-    در صورت تغییر ساعت کلاس با آموزش هماهنگ شود.
8-    در صورتی که تصمیم به تعطیل کردن کلاس دارند حتما روز قبل به آموزش اطلاع دهند تا برای تعطیل نشدن کلاس برنامه ریزی شود.
تبصره: حتما باید روز قبل از تعطیلی کلاس جبرانی برگزار شود و اگر امکان برگزاری آن نبود روز بعد برگزار شود
9-    اساتید محترم کلاس ها را با تأخیر برگزار ننمایند و اگر امکان حضور به موقع برای آنها نمی باشد برای تغییر ساعت آن با آموزش مراجعه فرمایند تا در صورت امکان ساعت کلاس تغییر یابد.
10-    استفاده از کتاب شرح فارسی در کلاس درس برای اساتید محترم ممنوع می باشد
11-    اساتید محترم فقط در دروسی که از طرف مرکز اجازه تدریس و حکم دارند تدریس فرمایند.
12-    اساتید محترم نمره طلاب را در امتحانات نیمسال +تحقیق+ انضباط آنها لحاظ نمایند.