معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی

این معاونت از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:
1- بخش امور رسانه هاکه خود از 4 گروه متشکل است:
واحد تبلیغ اینترنتی‌، واحد نرم‌افزارهای دینی‌، واحد صوتی و تصویری و واحد مطبوعات
2- بخش همکاری‌های تبلیغی که با نهادها، سازمان‌ها جهت اعزام مبلغ و برگزاری دوره‌های مهدویت، مربیان تجوید و... می‌باشد همکاری دارد.
3- بخش ادیان و فرق که به برگزاری دوره‌های ادیان و فرق و آموزش‌های کاربردی اهتمام دارد.
4- بخش هماهنگی و پشتیبانی و اعزام که با شناسایی، جذب و پذیرش مبلغین طبق ضوابط مشغول به فعالیت می‌باشد.
5- بخش پژوهش‌ها و مطالعات تبلیغی که در جهت رفع و آسیب‌شناسی آسیب‌های موجود به فعالیت مجدانه مشغول می‌باشد.
عهده‌دار معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حجت‌الاسلام عبدالرضا پرهیزگار می‌باشد.