مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
.:: تألیفات ::.
1- ابتدا ایشان به امر حضرت امام (ره) در سال 1342 راجع به اسرائیل که فرمودند «موظفید مطلبی بنویسید» صهیونیست بین الملل را نوشته که انتشارات جامعه مدرسین 3 مرتبه این کتاب را چاپ نمودند.

2- صهیون العالمین به زبان عربی

3- تحکیم المبانی فی اصول الفقه

4- ماهی الدنیا و رساله الاستغفار

5- کتاب الحج

6- علوم قرآن

7- الجبر و الاختیار

8- رساله عقائد اسلامی در مذهب شیعه
کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007