مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
.:: دفتر حقوقی ::.

اسناد ملکی و وقفی مدارس و اخذ تأییدیه آن از اداره حقوقی ستاد را جهت مجوز هزینه کرد در آن مدارس به عهده داردهمچنین احصاء املاک مربوط به حوزه علمیه در بخشهای تهران قدیم جهت پیگیری از اوقاف و برنامه ریزی جهت ساخت مدرسه علمیه و اقدامات مقتضی دیگر همچنین پیگیری امور حقوقی مدارس علمیه و مدیریت استان که با هماهنگی ستاد صورت می گیرد  واز جمله وظایف این بخش می باشد را به عهده دارد

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007