مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران معاونت ها حوزه تهران حوزه تهران معاونت اداری مالی حوزه تهران دفتر تدارکات و پشتیبانی
.:: دفتر تدارکات و پشتیبانی ::.

معرفی: این بخش امور خدمات عمومی و فنی ،نقلیه و تغذیه  وکارپردازی را به عهده دارد.

فعالیتها:

پیگیری امور مربوط به معافیتهای آب و برق و گاز و مراجعه به ادارات مختلف جهت پشتیبانی واحدهای حوزوی استان ،تأمین وسیله نقلیه معاونین جهت بازدید و شرکت درجلسات ، تدارک کالاهی مصرفی و سرمایه ای ،اخذ طرح و ترافیک  ، امور تغذیه کارمندان و بهداشت و نظافت ساختمان مدیریت ،تدارکات جهت برگزاری مراسم های مختلف در خارج و داخل مدیریت و تنخواه گردانی و...از وظایف این بخش می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007