مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
.:: دفتر فنی و عمران ::.

معرفی: این بخش از تیر ماه سال 1391 شروع به کار نمود که هدف اصلی از تشکیل آن داشتن کارشناس و ناظر مقیم در استان جهت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی زیر نظر دفتر فنی و عمران ستاد و جمع آوری و ارائه پیشنهادات عمرانی واحدهای حوزوی استان جهت جذب بودجه عمرانی  برای تجهیزو تعمیر و تکمیل وباز سازی مدارس علمیه می باشد.


طرحهای عمرانی:پس از گذشت مدتی از شروع کار این واحد به این نتیجه رسید که برای هدفمندتر شدن بودجه های عمرانی و جلوگیری از هزینه کردهای غیرکارشناسی که عمدتاً اهداف کوتاه مدت را مد نظر قرار داده و جهت بهروری بیشتر از بودجه های عمرانی: طرح جامع عمرانی را به معاونت اداری مالی ودفتر برنامه ریزی و نظارت ستاد پیشنهاد نماید که در این طرح کلیه ویژگی های مدارس با جزئیات کامل معماری و عمرانی ثبت می شود، به این ترتیب یک بانک اطلاعاتی کامل از مدارس موجود در شهر تهران تهیه خواهد شد که با داشتن این بانک می توان مدارس اولویت دار را جهت هزینه کرد بودجه عمرانی شناسائی و اختصاص بودجه را با دیدی روشن تر و جامع تر انجام داد.

خلاصه فعالیتها: 1- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و تخصصی عمرانی مدارس استان 2- آسیب شناسی دقیق ساختمان های مدارس علمیه 3- برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت عمرانی مدارس علمیه 4- اولویت بندی اجرای پروژه های عمرانی 5- هدفمندی مصرف بودجه های عمرانی 6- نظارت دقیق تر بر پروژه های عمرانی با برنامه ریزی های صورت گرفته که با جمع آوری اطلاعات مدارس از ویژگی های کمی ، کیفی و فنی ، محیطی و عملکردی فضاهای موجود به دست می آید.

در سال 1392 جهت رسیدگی بهتر به وظایف محوله این واحد و پیشبرد طرح جامع جناب آقای مهندس خودحال ( کارشناس ارشد عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران  و دانشجوی دکترای عمران و مهندس پایه 3 نظام مهندسی تهران ) وارد این طرح در واحد فوق گردید و با حضور ایشان این بخش از مشاوره مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و گاهاً از تجربه اساتید دانشگاه تهران نیزاستفاده نموده است.

فعالیت های مهم دیگر: پیگیری واگذاری سه قطعه زمین با مجموع مساحت 3600 مترمربع به ارزش حداقل 200 میلیارد ریال در شهر تهران که بعد از حدود یک سال پیگیری در مراحل نهائی واگذاری می باشد. ارائه مشاوره فنی برای مسؤولینی که قصد بازسازی یا احداث مدرسه علمیه دارند- پیگیری رفع نقائص نقشه های فنی مدارس با تعامل با دفتر فنی و عمران ستاد و اخذ تأییدیه های مربوطه – ارائه اطلاعات فنی مدارس علمیه جهت فرم پیشنهادی بودجه عمرانی سال – هماهنگی با اداره میراث فرهنگی جهت بررسی مشکلات عمرانی مدارس میراث فرهنگی و مرمت و بازسازی آنها.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007