مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران معاونت ها حوزه تهران حوزه تهران معاونت اداری مالی حوزه تهران برنامه ریزی و پشتیبانی
.:: برنامه ریزی و پشتیبانی ::.

این مدیریت ، متشکل از دو بخش معاونت اداری – مالی و دیگری دفتر برنامه ریزی و نظارت بوده که ستاد مرکزی در مدیریتهای استانی این دو بخش را با یکدیگر تلفیق نموده و مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی استان تشکیل گردیده است. بخش اداری – مالی آن دارای واحدهای متعددی مانند : امور مالی ، منابع انسانی، فنی و عمران ، تدارکات و پشتیبانی ، اداره حقوقی میباشد و بخش دیگرآن ،دفتر طرح و برنامه می باشد که تفصیل آنها در بخشهای مربوطه تعریف گردیده است.

مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی با برپا نمودن گردهمائی های متعدد با معاونتهای اجرایی مدارس علمیه و بعضاً با دعوت از مسؤولین شورای عالی چون ذیحسابی شورای عالی حوزه های علمیه به بررسی مشکلات و راهکارهای موجود بطور مستقیم پرداخته وآموزشهای لازم در این زمینه بوسیله این بخش به معاونین اجرایی مدارس داده شده  وامور مالی و اجرایی مدارس ضابطه مند گشته است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007