مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران

.:: دفتر بررسی و حفاظت ::.

اداره استعلامات
اداره بررسی
اداره حفاظت اسناد و امنیت فضای مجازی
اداره حفاظت اماکن
اداره صیانت و مراقبت
کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007