مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران مدارس استان حوزه تهران حوزه تهران آموزش عالی قاسم بن الحسن(ع)

.:: مدرسه علميه آموزش عالی قاسم بن الحسن(ع) ::.

تاریخچه مدرسه
فعالیتهای فرهنگی

اخبار مدرسه علمیه آموزش عالی قاسم بن الحسن(ع)
آرشيو اخبار مدرسه

اساتيد
شهداء
نشریه
دروس
نگارخانه
طرح اردوی تربیتی آموزشی شبی با حوزه


کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007