مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران مدارس استان حوزه تهران حوزه تهران شیخ عبدالحسین

.:: مدرسه علميه شیخ عبدالحسین ::.

تاریخچه مدرسه
فعالیتهای فرهنگی

اخبار مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین
آرشيو اخبار مدرسه

شهداء
نشریه
دروس
نگارخانه
طرح اردوی تربیتی آموزشی شبی با حوزه


کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 77488900 نمابر: 77486007