مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران مدارس استان حوزه تهران حوزه تهران نبی اکرم (ص) حوزه تهران مدیریت حوزه علمیه نبی اکرم (ص)
.:: مدیریت حوزه علمیه نبی اکرم(ص) ::.


مشخصات مدیر: فرهاد دهقانی فرزند رضا به کد استادی 5536

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007